Baptistų bažnyčia

ŽEMĖS AMŽIUS BIBLIJOJE

Autorius: Paul Taylor
Vertė (su autorių leidimu): Monika Balnytė
Sudėtingumas:  Pradedantiesiems


Aš dažnai sulaukiu elektroninių laiškų su klausimais apie tai, kur Biblijoje yra tvirtinama, kad Žemei yra 6000 metų. Šis atsakymas yra randamas daugybės eilučių sekoje.

Giminystė Pradžios knygoje

Mūsų pradžios taškas turėtų būti taip vadinamoji chronogeneologija, aprašyta 5-ame ir 11-ame Pradžios knygos skyriuje. Šios giminystės pačios iš savęs neturi jokių spragų. Dr. Džonatanas Sarfatis (Jonathan Sarfati) iš Creation Ministries International, yra parašęs išsamų straipsnį apie giminystes. Šie ryšiai leidžia mums sužinoti datą, kada Abromas paliko Haraną (Pr 12, 4). Tai turėjo būti 2083 ŽM (ŽM čia reiškia Žemės metus skaičiuojant nuo jos sukūrimo).

Pradžios 12, 10 mes skaitome, kad Abromo palikuoniai buvo Egipte 430 metų. 1 Kar 6, 1 aprašyta kaip Saliamonas pastato Šventyklą 479 metais po žydų išėjimo iš Egipto vergijos. Saliamonas miršta ir po 37 metų jo karalystė yra padalinama (1 Kar 11, 42). Jeruzalė sunaikinta praėjus 390-čiai metų po Saliamono karalystės padalijimo, tai randame Ezechielio 4, 4-6. Kai šie skaičiai yra sudedami, mes sužinome, kad Jeruzalės sunaikinimas buvo 3419 ŽM. Be viso to, mes turime papildomą informaciją iš Biblijos, kad tai vyko 578 metais iki Kristaus gimimo. Taigi, kai sudedame šias dvi datas, gauname, kad sukūrimas vyko maždaug 4003-čiaisias metais prieš Kristų.


Beveik tikslu

Mes susiduriame su labai nedideliu netikslumu. Kiekvienų datų susumavimas gali klaidinti maždaug metų tikslumu, nes mes nežinome ar, pavyzdžiui, Abromui buvo tik suėję 75-eri ar jam buvo jau 75 metai ir 11 mėnesių, kai jis paliko Haraną. Mes žinome tik kad jam buvo 75-eri. Taigi, sukūrimo data gali būti stumtelėta iki maždaug 4,200 pr. Kr., bet tai nedidelis skirtumas. Tie, kurie mano, kad Jaunos Žemės Sukūrimo teorija reiškia, kad Žemei yra 10.000 metų ar mažiau, nesinaudoja Biblijos skaičiavimais savo datavimams.


Creationtoday.org