Baptistų bažnyčia

Mokyklėlė


Mes, kaip tėvai kartais pagalvojame: „Norėčiau, kad mano vaikas užaugtų, sveikas, stiprus, būtų laimingas”.

Dievas liepia tėvams rūpintis ne tik vaikų fizine gerove, bet ir dvasine. Sekmadieninės Biblijos mokyklėlė yra puiki galimybė šiam tikslui pasiekti. Pamokėlių metu mokome vaikus Biblinių tiesų, čia atsiveria neišsenkantys Viešpaties lobiai, iš kurių pats didžiausias yra Jėzus Kristus, miręs ant kryžiaus už visų mūsų nuodėmes. Jis yra Vienintelis Gelbėtojas.

Vaikams skelbiama Evangelija, atliekami įvairūs teminiai darbeliai, giedamos giesmelės, žaidžiama ir bendraujama.

Kartu su vaikučiais studijuodami Bibliją galime rasti atsakymus į visus jiems taip rūpimus klausimus, kaip pavyzdžiui: kas yra Dievas? Iš kur aš atsiradau? Iš kur atsirado pasaulis? ir t.t.

Mokyklėlėje veikia dviejų amžiaus grupių klasės: 3-7 metų vaikams (5 klasėje) ir 8-13 metų vaikams (3 klasėje).

Su vaikais dirba puikūs, mylintys vaikus, savo tarnystei atsidavę, tikintys žmonės.

Pamokėlės vyksta sekmadieniais nuo 11.00 -11.45 val., 3, 5 klasėse antrame aukšte.

Pamokėlės vaikams YouTube kanale.