Baptistų bažnyčia

Pamaldos


Sekmadieniais 12:00 val. (pamaldos)
Trečiadieniais 18:00 val. (pamaldos bei maldos vakaras)

Pamaldų metu giedame giesmes, klausomės pamokslo, studijuojame Biblijos eilutes, kuriose Dievas moko kiekvieną žmogų gyventi pergalingą gyvenimą, džiaugtis kiekviena Dievo dovanota diena, Jam dėkoti.
Kiekvienas, Dievo ieškantis žmogus, skaitydamas Bibliją, bendraudamas su Dievu maldoje ir tikinčiaisiais bažnyčioje, gali atrasti ramybę ir paguodą, atsakymus į kylančius klausimus, stiprėti dvasiškai.

Visada esate laukiami!

Jei norite labiau pažinti Dievą, kviečiame į Biblijos studijas Biblijos institute.