Baptistų bažnyčia

Evangelija


Tarp manęs ir mirties tik žingsnis - 1 Samuelio 20, 3

Koks žmogus gyvena ir nepatiria mirties? Psalmių 89, 48
Mes regime mirtį kiekviename žingsnyje. Greitosios pagalbos sirena, laidojimo biuro iškaba, kapinės – visa tai primena, kad mirtis bet kuriuo metu gali pakirsti ir mus. Nei vienas iš mūsų nežino, kada ši akimirka ateis, tačiau mirtis yra labai arti, tik per žingsnį nuo kiekvieno iš mūsų.

Ar žinote? Lietuvoje miršta per keturiasdešimt tūkstančių žmonių kasmet, o tai reiškia, kad šiandien mirties slenkstį peržengs šimtas dvidešimt mūsų šalies piliečių. Pasaulyje kas dvi sekundes miršta trys žmonės. Vienas… Du... Tik dvi sekundės ir kažkuriame žemės kampelyje užgeso trys gyvybės. Mūsų planetoje gyvena šeši milijardai žmonių. Po šimto metų jie visi bus mirę. Mirtis – visų žmonių priešas. Net  karaliai ir prezidentai nulenkia galvas prieš jos dalgį.

Tačiau mirtimi žmogaus būtis nesibaigia. Kitais žodžiais tariant, tikrasis Aš – ta mūsų esybės dalis, kuri jaučia, galvoja, svajoja, viliasi – mūsų siela, gyvens amžinai. Tik klausimas: Kur? Amžinoje palaimoje ar amžinoje kančioje? Rojuje ar pragare?

Drauge su Jėzumi Kristumi buvo nukryžiuoti ir du nusikaltėliai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Jie abu nusikalto ir buvo nuteisti, abu mirė. Tačiau vienas pateko į pragarą, kitas į rojų. Kodėl? Juk Kristus sumokėjo už visų žmonių nuodėmes. Matote... Vienas atgailavo ir pasitikėjo Kristaus auka, kitas paniekino ir atmetė ją.

Ir šiandien sutinkame dviejų rūšių žmones. Vieni – netiki, atmeta, niekina, užgaulioja, tyčiojasi iš Jėzaus ar tiesiog nusiplauna rankas kaip Pilotas, kiti – atgailauja, pasitiki Juo ir šaukiasi Jo vardo. Todėl vieni keliauja į pragarą, kiti – į rojų. Kur norėtumėte keliauti Jūs? Kaip galite pasiekti rojų?

Įsivaizduokite save nukryžiuoto nusikaltėlio vietoje. Jūsų rankos ir kojos prikaltos prie kryžiaus, jėgos senka, mirtis čia pat... Jūs neturite laiko ištaisyti savo klaidų, padaryti gerų darbų, negalite ateiti į bažnyčią ar atsiversti Bibliją. Bet Jūs vis dar galite:

  1. Pripažinti Jėzui savo kaltes, kad Jis atleistų Jums. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių (1 Jono 1, 9).
  2. Patikėti Jėzaus auka, kad Jis mirė vietoje Jūsų. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant Jo (Izaijo 53, 5).
  3. Paprašyti Jėzaus, kad Jis išgelbėtų Jus. Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas (Romiečiams 10, 13).

Nepraleiskite suteiktos progos! Pasitikėkite Kristaus auka, nes tiek ir tereikia, norint patekti į rojų. Savo mirtimi ir prisikėlimu Jėzus Kristus nupirko Jums bilietą į dangų. Pasinaudokite juo! Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas (Romiečiams 10, 9).

Jau šiandien galite užsitikrinti rojų, jei nuoširdžiai tikėdamas kreipsitės į Gyvąjį Kristų šia malda:

Viešpatie Jėzau, esu kaltas ir vertas pragaro bausmės. Tikiu, kad Tu praliejai Savo kraują ir mirei ant kryžiaus už mano kaltes. Tikiu, kad Tu prisikėlei iš mirties ir esi Gyvas per amžius. Meldžiu, atleisk mano nuodėmes. Atveriu Tau savo širdies ir gyvenimo duris – būk mano Gelbėtojas ir Viešpats. Amen!

Ir štai Jėzaus pažadas Jums: (Luko 23, 43)

  1. Būsi su manimi.
  2. Būsi rojuje.