Baptistų bažnyčia

AR YRA PAPRASTŲ, VIENALĄSTELINIŲ GYVYBĖS FORMŲ KAMBRIJOS SLUOKSNIUOSE?

Parašė: Dr. Kent Hovind
Vertė (su autorių leidimu): Monika Balnytė
Sudėtingumas: Pradedantiesiems


Atsakydami į šį klausimą apie paprastas, vienaląstelines gyvybės formas kambrijos sluoksniuose, šiame straipsnyje aptarsime keletą aspektų: (1) nėra jokių „paprastų gyvybės formų“; (2) nėra tokio dalyko, kaip „kambrijos“ sluoksnis; ir (3) beveik visos gyvybės formos yra randamos visuose žemės sluoksniose. (Būtent toks efektas yra labiausiai tikėtinas po Nojaus tvano).


Nėra „paprastų gyvybės formų“

Bet kuris gyvas organizmas, net vienaląstė ameba, yra sudėtingesnės sandaros, nei kosminis erdvėlaivis! Puiki Maiklo Behės (Michael Behe) knyga pavadinta Darvino Juodoji Knyga (En. Darwin‘s Black Box) paaiškina neįtikėtinai sudėtingą vienaląsčių organizmų sandarą. Dauguma biologijos vadovėlių šiomis dienomis moko, kad visos gyvybės formos evoliucionavosi iš „paprastų, vienaląsčių gyvybės formų“. Keletas dalykų pamąstymui:

  1. Nėra jokių „paprastų gyvybės formų“. Jei tai gyva, vadinasi, tai neįtikėtinai sudėtinga.
  2. Daug vienaląsčių padarų per ištisas kartas nė kiek nepasikeitė.
  3. Vienaląsčiai padarai tebeegzistuoja ir veisiasi. Kodėl nei viena jų rūšis neevoliucionuoja?
  4. Nėra jokių dviląsčių, triląsčių ar keturląsčių gyvūnų. Nei gyvų, nei jų fosilijų.

Po vienaląsčių organizmų, kitas „paprasčiausias“ gyvūnas turi apytiksliai šimtą ląstelių. Kaip vienaląstis organizmas tapo daugialąsčiu?


Nėra tokio dalyko, kaip kambro sluoksnis

Geologinis žemės sluoksnių stulpas neegzistuoja toks, koks yra pavaizduotas vadovėliuose. Nors ir datuojančios žemės sluoksnius fosilijos buvo rastos šia tvarka 26-iose pasaulio vietose (daug mažiau nei 1% žemės), nėra nei vieno pavyzdžio, kai visi žemės sluoksniai egzistuotų tokia tvarka, kokia nurodyta geologiniame stulpe. Uolienos yra datuojamos pagal fosilijas, o fosilijos pagal uolienas! Tai tiesioginė priklausomybė (En. circular reasoning).

Be to, pagal fosilijas yra datuojami ir žemės sluoksniai. Trilobitai dažnai yra laikomi žemės sluoksnio senumo įrodymu, ir datuojami kaip milijonų metų senumo padarai. Vis dėlto, štai ką patys evoliucionistai sako apie šiuos „paprastus“ padarus. Trilobito akys turi „visų laikų tobuliausius natūralius akių lęšius“ 1. „Ankstyvojo trilobito akys….niekada nebuvo pralenktos sudėtingesnių ar aštresnio skvarbumo akių…”2.


Suakmenėję medžiai

Kaip ir kalbėta ketvirtame seminare („Melas vadovėliuose“)3, neretai uolienose aptinkami statūs suakmenėję medžiai įsiterpę tarp daugybės žemės sluoksnių, kurie esą yra skirtingų amžių. Kodėl tada medžiai tiesiog nesupuvo belaukdami milijonus metų, kad kitas sluoksnis juos uždengtų?

 


Iliustracijos – autorių, paaiškinimai – vertėjos.

1 “the most sophisticated eye lenses ever produced by nature”

2 “The eyes of early trilobites…have never been exceeded for complexity or acuity…”

3  Ketvirtasis seminaras („Melas vadovėliuose“) – (en. „Lies in the Textbooks“) Daktaro Hovindo vedamas seminaras apie tai, kad vadovėliuose yra pateikiama klaidinga informacija.

 

Creationtoday.org