Baptistų bažnyčia

Tikėk!


(Marija Nemurienė)

Kodėl tu netiki, kad Kristus prisikėlė?
Kodėl tu netiki, kad mirė už tave?
Kodėl labiau bedieviams patikėjai
Nei parašytiems žodžiams Šv. Rašte?

Aš suprantu, lengvesnis kelias nuodėmėj gyventi,
Plačiu keliu žygiuot ir nuodėmiaut.
Ar pagalvojai, kad gali susirgti, pasenti
Ir gali nebelikti laiko atgailaut?

O kas tada? Ką tu darysi?
Juk atleidimo po mirties nėra.
Veltui prie vartų belsies ir prašysi,
Jis atsakys: „Aš nepažįstu juk tavęs“.

Nedelsk, kol esi sveikas, gyvas,
Kol pasakyti Viešpačiui gali,
Kad prieš pasaulį, Dievą nusidėjai,
Kad nori tapti nauju žmogumi!

 

<Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis>