Baptistų bažnyčia

Neturėk kitų Dievų


(Marija Nemurienė)

Negarbinu paveikslų, nei stabų, 
Nei rankomis sukurtų tvarinių.
Aš gyvą Dievą šlovinu, giriu,
Jame ramybę, džiaugsmą surandu.

Pasauly daug religinių krypčių, 
Daug išgalvotų apeigų,
Klaidingų mokymų bei pseudopranašų,
Į pražūtį pasaulį vedančių.

O, mielas drauge, tik neapsirik,
Teisingą, tikrą kelią išsirink!
Jis knygų knygoje nurodytas yra
Tai Dievo Žodis – Biblija.

Ja vadovaukis, ja pasitikėk
Ir Jėzų Kristų įsileisk širdin ir Jį mylėk!
Jau nebeklaidžiosi tu tamsoje,
Nes tavyje gyvens Šventa Dvasia.

 

<Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis>