Baptistų bažnyčia

Kuomet esi tu su Dievu


(Marija Nemurienė)

Dievas žino tavo širdį,
Viską mato, viską girdi.
Jis paguos tave varguos
Ir niekuomet neišduos.

Maldoje su Juo kalbėk,
Savo nuoskaudas išliek.
Jam gali visuomet guostis,
Jis tau ašaras nušluostys.

Tik tvirtai tvirtai tikėk,
Abejonių neturėk!
Dievas – kelias ir tiesa,
Dievas – meilė amžina.

Nuo to kelio nenukrypk,
Ranką rankoj Jo laikyk!
Nors Šėtonas ir norės – 
Iš Jo rankos neišplėš.

Su Dievu esi saugus.
Myli savo Jis vaikus.

 

<Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis>