Baptistų bažnyčia

Malda


(Marija Nemurienė)

Atleisk man, Viešpatie, kad kartais būnu negera,
Ne visada elgiuos, kaip Tavo žodis moko.
Esu labai netobula.
Mane matyti nori tu kitokią.

Savom jėgom aš nieko negaliu,
Bet su Tavim kartu aš blogį nugalėsiu.
Kaip Savo meile pamilai Tu mus, 
Taip priešus ir draugus mylėsiu.

Prašau už artimus, draugus,
Kurie dar Tavo gailesčio ir meilės nepažįsta.
Paliesk jų širdis ir protus, 
Tegul jie savo Viešpatį ir Dievą išpažįsta.

Už brolius, seseris meldžiu,
Už tuos, kurie dar neatgimę.
Duok meilės, išminties, jėgų
Darbuotis Tavo vynuogyne.

Dėkoju Tau, kad išklausai maldas,
Jei su tikėjimu mes prašom.
Garbė, šlovė visiems laikams
Aukščiausiam Dievui Tėvui, Sūnui, Šventai Dvasiai!

 

<Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis>