Baptistų bažnyčia

Dievo kelias tobulas


(Janina Gotautienė)

Ps 18:30 „Dievo kelias tobulas, Viešpaties žodis ugnimi valytas. Jis yra skydas visiems, kurie Juo pasitiki.“ 

Dažnai ateiname į kryžkelę,
Kai reikia pasirinkt,
Kuriuo keliu pasukti
Ar eit toliau pirmyn.

Ar sukt į dešinę, ar sukt į kairę,
Ar grįžti atgalios
Kaip pasirinkt teisingai?
Tik Dievas duos žinot.

Dievo Žodis gyvas
Palies sielos gelmes,
Jei savo širdį tikėjimu
Atversime JAM mes.

Tegul mūsų širdyse
Kristaus sostas stovės
Jo Šventoji Dvasia
Mokys, auklės ir ves.

Jis neves jus dieną
Debesiu baltu
Ir nerodys kelio
Jums ugnies stulpu.

Ves Dvasia Šventąja
Ir Dievo Žodžiu
Dievo išrinktuoju
Tobulu keliu.

Jeigu jūsų siela
Bus JAM paklusni,
Tuomet Dievo ramybė
Vyraus jūsų širdy.

Tačiau šios žemės kunigaikštis
Net tobulam kely
Bandys jums kilpas spęsti
Norės jus paklaidint.

Niekuomet nenuleiskit
Nuo Jėzaus žvilgsnio savo
Pasitikėkit Juo ir duota
Jums viltim.

Savo krauju atpirko
Kiekvieną Dievo vaiką
Jis priešą nugalėjo
Savo šventa mirtim.

Jeigu jūs pasirinkot
Eit tobulu keliu,
Dievas bus jums geriausiu
Ištikimu draugu.

Parašytas 2014 01 27

< Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis >