Baptistų bažnyčia

Gyvoji duona


(Janina Gotautienė)

Jn 6: 35 „Jėzus atsakė: „Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš." 

Kai buvome maži vaikai,
Tikėjom pasaka tokia:
Apie vandenį gyvybės
Nežinomam krašte.

Tačiau tai ne pasaka, o realybė:
Išties yra vanduo gyvybės,
Kurio išgėrus, tampi kūriniu nauju.
Kasdien gali bendrauti su gyvu Dievu.

Gyvybės duona mums duota iš dangaus.
Vanduo gyvybės teka iš dangaus šaltinio.
Jie tavo troškulį ir alkį numalšins,
Ne tik čia žemėj, bet ir amžinybėj.

Akys pasiklysta tarp duonos gaminių:
Daugybė pavadinimų – išsirinkt sunku.
Gyvybės duona duota iš dangaus
Turi vardą vieną – Dievo Sūnaus.

Tas vardas – Viešpats Jėzus Kristus,
Jisai - Ganytojas gerasis.
Jisai nuliūdusių širdžių guodėjas
Ir Dievas Tėvas Amžinasis.

Gyvybės duonos nusipirkti negalėtum,
Nes niekad tiek turto tu neturėtum.
Paklausyki žmogau, gal dar tu nežinai,
Dievas duodą gyvybės duoda tau dovanai.

Parašytas 2013 04 05

Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis >