Baptistų bažnyčia

Evangelijos jėga


(Janina Gotautienė)

Rom 1: 16 „Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki, pirma žydui, paskui graikui."  

Daugiau nei pusę amžiaus pragyvenau tamsoj,
Į pražūtį ėjau keliu plačiuoju.
Tuomet nei karto nesusimasčiau,
Kas laukia po mirties, tiesos juk nežinojau.

O juk TIESA buvo visai arti.
Tai ji pati manęs ieškojo,
Reikėjo tik atvert kurčias ausis
ir leisti jai gyvent manoj širdy.

Evangelijos žinia tikrai paprasta,
Tačiau joje slypi galinga jėga.
Ji prikelia žūstantį iš pražūties,
Mirštančiam plėšikui suteikia vilties.

Jos jėgos paslaptis Jėzaus Kristaus mirtis
Ir galingas prisikėlimas.
Sunkus kapo akmuo Jam nebuvo kliūtis,
Nes įvykdytas jau atpirkimas.

Kas metai švenčiame prisikėlimo šventę
Ir tikime, kad Jėzus su mumis kartu,
O tiems, kas Jo dar nepažįsta, Jėzus kviečia,
Kad jiems savo teisumą duotų dovanų.

O Viešpatie tikiu, kad už mane kentėjai kančią,
Kad prisikėlei iš mirties tikiu,
Tikiu kada dvasia manoji paliks kūną.
Anapus mirties upės manęs lauksi Tu.

Parašytas 2013 03 06

< Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis >