Baptistų bažnyčia

Tikėkim Dievo pažadais!


(Janina Gotautienė)

Kas aš būčiau šiandien,
Jei nebūtų Tavęs.
Kaip gyvenčiau kasdien,
Nepažinus Tavęs.

Su savom nuodėmėm
Be TIESOS širdyje,
Pasiklydus nakty
Be šviesos kelyje.

Tu mane suradai
Kai skendau nuodėmėj,
Apvalei nuo kalčių
Avinėlio krauju.

Dovanojai gyvybę,
Dovanojai teisumą
Ir tvirtai pasakei:
„Būsi mano vaiku“.

Tu Karalių Karalius
Ir Viešpačių Viešpats
Mane mažą dulkelę
Iškėlei aukštai.

Dovanojai man viltį,
Dovanojai gyvenimą,
Davei pažadą būti
Su manim amžinai.

Nepalikt pažadėjai
Ir giliausioj senatvėj,
Pasakei, kad paneši
Kai pristigsiu jėgų.

Tavo pažadą tvirtą
Net po tūkstančio metų,
Savyje išsipildant
Aš kasdieną jaučiu.

Parašytas 2014 09 30

< Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis >