Baptistų bažnyčia

Kokią dovaną galim atnešti Jėzui Kristui Jo gimtadienio proga


(Janina Gotautienė)

Gimtadienių sulaukiam įvairių
Ir jubiliejinių ir paprastų
Bet pats brangiausias iš gimtadienių visų
Kai nuodėmingas žmogus tampa Dievo vaiku

Pats Jėzus danguje
gimtadienių nešvenčia
Nes DIEVAS neturi gimimo dienos
Jis yra Kūrėjas, dangaus ir žemės Viešpats
Neturintis pradžios, nei pabaigos.

Mes dvasiškai atgimt galėjom
Todėl, kad Jėzus mus mylėjo
Mūs padėka ir gyrius iš visos širdies
Šiandien, Tau Viešpatie, skambės

Ši šventė mums nepaprastai džiugi
Gimtadienis mūs Gelbėtojo Jėzaus
Ką galim dovanot JAM mes?
Kai JAM pavaldžios žemė ir planetos?

Juk Jis Karalius žemės ir dangaus
Ir VIEŠPATS Viešpačių visų
Tad dovana Jam turi būti ne eilinė
Kad JĮ tikrai nudžiugintų.

Mielieji broliai, sesės aukokim savo kūnus
Kaip gyvą, šventą DIEVUI auką.
Nenusiminkim, jei dėl Jo
Trumpai ir pakentėti tenka.

Kai būsime su JUO tenai
Namuos, kuriuos JIS mums paruošęs
JIS savo mylinčia ranka
Nušluostys ašaras nuo skruosto.

 

< Ankstesnis eilėraštis | Sekantis eilėraštis >