Baptistų bažnyčia

Mažieji piligrimai


(Janina Gotautienė)


Hbr 11: 13 "Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, bet iš tolo juos regėdami, buvo įsitikinę jais ir priėmė juos, išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir keleiviai..."

Aš mažas piligrimas                       
šioj žemiškoj kelionėj.
Einu keliu siauruoju
Kurs veda pas Tave

Neaplenkia to kelio
Nei audros, nei pavojai
Bet baimei nėra vietos
Nes Tu vedi mane.

Ir kuo arčiau artėja
Namučiai dangiškieji
Širdį užlieja džiaugsmo
Ir padėkos malda

Kada tenai sutiksiu
Ne vieną sesę, brolį
Kurie namus pasiekė
Pirmesni už mane.

Kartu giedosim giesmę
Šventam, teisingam Dievui
Dėkosime už Jėzų.
Ir šventą kraują Jo

Už tą malonės sandorą
Ir brangią, brangią dovaną
Už amžiną gyvenimą
Kad būsime su Juo.

Kol esame čia žemėj
Mažieji piligrimai
ginklų mes nesudėkim
Nes teks dar pakovot

Kad Dievo Karalystei
Laimėt ne vieną sielą
Ir iš valdžios šėtono
Tas sielas išvaduot

Prieš Kristaus teismo krasę
Stovės Jo atpirktieji
Jie Dievo Karalystės
Ir Viešpaties kariai

Kiekvienas gaus kaip atlygį
Gyvenimo vainiką
Kurį tą dieną Viešpats
Asmeniškai įteiks.

Parašytas 2011 10 29

< Ankstesnis eilėraštis | Sekantis eilėraštis >