Baptistų bažnyčia

Pasaulyje yra daug religijų įvairių


(Janina Gotautienė)

Jn 14, 6 "Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane."
 

Pasaulyje yra daug religijų įvairių
Kurios neneigia, kad Dievas tiktai vienas
O nueiti pas Jį yra daug kelių
Kuriuo keliu eit, pasirenka kiekvienas

Tačiau kelią pas Jį mums pats Dievas išrinko
Pasakė, kad tik tuo keliu eiti bus saugu.
Einant per šią žemę blogio užvaldytą
Ir pažadėjo būti su mumis kartu.

Tas kelias mums brangus, nes juo praėjo Kristus
Jis buvo apšlakstytas Jėzaus Krauju
Kai Jis ne kartą klupo vedamas mirti
Nuo sunkaus kryžiaus slėgusio Jo pečius

Tas kelias regėjo Jo kančią nebylią
Atrodė, lyg grindinio akmenys kentėtų kartu
Ir jei šiandieną jie prabilti galėtų
Tikrai paliudytų to kelio tikrumu

Tas kelias gyvas, Jis teikia mums Viltį
Kad tuo keliu mes grįšim į Tėvo namus
Dievo Karalystėj džiaugsimės, dėkosim
Kad ėjom tuo keliu be atvangos

Tad leiskit paklausti, mielieji žmonės
Kuriuo keliu šiandieną keliaujate jūs
Ar jūsų kelias teikia jums viltį
Ar abejonės braunas širdin?

Jėzus pats apaštalams pasakė
Kad Jis tas kelias į Tėvo namus
Ir kad pas Tėvą nenueis nei vienas
Kuris nebus keliavęs tuo keliu.

Malonės laikas dar nepraėjo
Jėzus kantriai laukia ištiesęs rankas
Eikit, skubėkit pas Jį mielieji
Jis jus pas Tėvą tikrai nuves.

Parašytas 2011 03 29

< Ankstesnis eilėraštis  | Sekantis eilėraštis >