Baptistų bažnyčia

Jėzaus Kristaus gimimas


(Janina Gotautienė)

Naktis ištiesė skraistę
Virš Betliejaus stogų.
Žmonės atgulė miegui
Po dienos darbų. 

Tiktai piemenys naktį budėjo
Laukuos saugojo savo avis
Kaip staiga jie išvydo Viešpaties šlovę
Ir baimė užvaldė jų širdis.

Nebijokite, angelas tarė
Skelbiu džiaugsmą tautau visai
Gelbėtojas jums gimė šiandieną
Kurį jums skelbė pranašai.

Štai, prie angelo pasirodė
Gausi dangaus Kareivija
Žmonėms ramybė, palankumą pažadėjo
Ir šlovino Dievą danguje.

Kai angelai nuo jų pakilo
Piemenys kalbėjos: eikim,
Pažiūrėkim, kas įvyko
Ką Viešpats mums per angelą kalbėjo.

Žvaigždė nurodė vietą
Kur gimė Kūdikėlis
Pirmieji Jį pagarbint
Atėjo piemenėliai.

Tą šaltą, tylią naktį
Suklupo jie prie ėdžių
Savo akim išvydo
Stebuklą siųstą DIEVO.

Jų širdys prisipildė
Begaliniu džiaugsmu.
Kad gimė ilgai lauktas
Mesijas iš tiesų.

Ir mes kaip piemenėliai
Ateikime pas Jėzų.
Pagarbinkime Mesiją
Ir Gelbėtoją mūs

Dėkokim JAM už meilę
Už kančią iškentėtą
Ir už atvertą kelią
Pas TĖVĄ į namus.

 

< Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis >