Baptistų bažnyčia

Pavasaris atėjo


(Marija Nemurienė)

Žvelgiu pro langą – abrikosas žydi,
Ir obelis lapelius ima skleist,
Aukštai Danguj saulutė švyti,
Paukšteliai čiulba įvairiais balsais.

Kokia graži gamta, o Didis Dieve!
Tai Tavo rankų kūrinys.
Iš džiaugsmo mano lūpos Aleliuja gieda,
Joms pritaria mana širdis.

 

<Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis>