Baptistų bažnyčia

Padėka Kristui


(Marija Nemurienė)

Gimei Betliejuje, mažam tvartely.
Ir ėdžiose nebuvo patalėlių prabangių,
Kaip pas tuos žemiškus karalius,
Nors Dangiškas Karalius esi Tu!

Tave pagarbinti atėjo piemenėliai
Ir trys karaliai, žvaigždės vedami,
Aplinkiniais keliais atgal jie ėjo, 
Kad nežinotų Erodas, kur Tu esi.

Šiandien Tau džiaugsmo giesmės skamba.
Esi Tu, Kristau, Viešpaties Sūnus.
Šlovė Tau, gyrius visame pasauly,
Kad Žemėn atėjai išgelbėt mus.

Priimki, Jėzau, mūsų padėką už tokią auką.
Tave mes garbinam planetoje visoj
Už tai, kad šviečia mums tavoji saulė,
Kad nebeklaidžiojam daugiau tamsoj.

 

<Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis>