Baptistų bažnyčia

Padėka Dievui


(Janina Gotautienė)

1 Tes 5:18 "Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje."

Man tapo nuostabu, kai sužinojau
Kad man negimus, Tu mane pažinojai
Žinojai, kad ilgai pasaulyje klajojus
Aš šauksiuosi tavęs po kryžiumi parpuolus.

Dėkoju Tau, kad mano šauksmą išgirdai
Akis nuo ašarų išvadavai
Dvasia Šventąją užantspaudavai
Ir iš Savo malonės amžiną gyvenimą davei.

Suvokus Tavąją Didybę
Dabar dėkoju už kiekvieną aušrą
Ir už gailestingumą begalinį
Kuris mane kas rytą atgaivina.

Todėl aš noriu garbinti Tave
Giesmėmis šlovint Tavo Šventą Vardą
Ne tik šiandien, bet visada
Kol vaikščiosiu po šią padange.

Bandau įsivaizduot, kas bus, kai grįšiu į tikrus namus
Tuomet manajam džiaugsmui pabaigos nebus
Nereiks tada, nei viltis nei tikėti.
Dėl savo netikėjimo drebėti.

Tuomet veidas į veidą išvysiu Tave
Savo Dievą, Karalių ir Gelbėtoją
Vėl iš naujo dėkosiu, naują giesmę giedosiu
Savo Viešpaties Dievo šlovės šviesoje.

 

< Ankstesnis eilėraštis | Sekantis eilėraštis >