Baptistų bažnyčia

Išgelbėjimas malone per tikėjimą


(Janina Gotautienė)

Ef 2: 8-9 "Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų - tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų."

Aš niekad nepamiršiu tos dienos
Kada į mano širdį pasibeldei
Man pasakei, kad gyvas tu esi
Ir mano nuodėmes visas atleidai.

Visai kitom akim pradėjau žvelgti į pasaulį
Galėjau pamatyti Tavo šlovę kūriniuos
Ir dar skaisčiau danguj suspindo saulė.

Norėjosi ieškot tavęs, kad duotum man suprasti
Kodėl, kokiu tikslu šioj žemėj aš esu
Kodėl pasauly laimės negalėjau aš atrast
Dabar gavau tos meilės su kaupu.

Mane kaip vaiką kantriai mokei Tu
Sava ranka vedei tikėjimo keliu
Davei suprasti, kad žmogaus širdyje problema
Todėl pasaulį gaubia nežinojimo tamsa.

*****
Mielieji, šiandien jums sakau, įsiklausykit
Juk jūs kiekvienas Dievo kūrinys
Jo širdyje visiems pakanka vietos
Tačiau patiems jums reikia pasirinkt.

Jėzus pasakė, kad priims kiekvieną
Kuris tikėjimu Jo vardą išpažins
Kad perves netgi per mirties šešėlio slėnį
Saugos nuo pikto ir apgins.

Malonės laikas gali greitai baigtis
Tuomet į žemę Jėzus 2-ą kart sugrįš
Naujus namus mums danguje paruošęs
Ten išsipildys mūs visų viltis.

 

< Ankstesnis eilėraštis | Sekantis eilėraštis >