Baptistų bažnyčia

Kvietimas


(Marija Nemurienė)

Klausyk, kaip švelniai Kristus beldžia...
Plačiau širdies duris atidaryk!
Įleisk į širdį brangų Svečią,
Tik nesakyk: „Įleisiu ryt!“

Rytojaus gali jau nebūti ...
Ir amžiams pavėluot gali.
Prieš Dievo teismą kai reiks stoti,
Tau Rojaus vartai bus jau uždari.

Mišiom išgelbėjimo neišpirksi,
Neišmaldaus jo artimi.
Išganymas – tiktai per Kristų,
Išgelbėtas bus tas, kurs tiki Jį.

Tad nedvejoki, mielas drauge,
Su atgaila pas Jį skubėk!
Jis gailestingas, Dievas - meilė,
Jam savo širdį patikėk!

< Ankstesnis eilėraštis