Baptistų bažnyčia

Dėkokim Viešpačiui


(Marija Nemurienė)

Už viską Viešpačiui dėkokim:
Už saulę, dangų ir žvaigždes.
Jam himną padėkos giedokim
Už jūras, kalnus ir upes,

Už duoną, varpą subrandintą,
Už gausias dovanas rudens,
Už obelėlę išaugintą
Ir už šaltinį Gyvojo vandens,

Už Žemę, paukštį, gražią gėlę,
Už tai, kad davė žmogui išminties.
Dėkokim Dievui už kiekvieną sielą,
Išgelbėtą nuo pražūties,

Už džiaugsmą, skausmą, auką didžią,
Kurią Jis atnešė už mus,
Už brolio, sesės širdį nepavydžią
Ir už išbandymus visus.

Už viską Viešpačiui dėkokim!
Jis vertas to. Giedokim Jam!
Ir Dievo Žodį skelbti nenustokim
Pasauliui nuodėmingam ir piktam.

 

<Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis>