Baptistų bažnyčia

Įtikėk!


(Marija Nemurienė)

Širdis tavoji ar nesuvirpėjo,
Kai išgirdai, ką Kristus iškentėjo
Ant kryžiaus su erškėčiu vainiku
Už tokius nusidėjėlius kaip aš ir tu?

Nejaugi būsi abejingas,
Gyvensi nuodėmėj ir liksi Jam skolingas?
Už viską, ką Jis paaukojo, 
Sutrypsi savo nuodėmingom kojom?

O, atsipeikėk, neužkietinki širdies!
Tik atgailauk už nuodėmes ir įtikėk!
Ir Dievas tau atleis, priglaus ir pagailės,
Už rankos ves ir nesuklupt padės.

 

<Ankstesnis eilėraštis |  Sekantis eilėraštis>