Baptistų bažnyčia

Pasitikėkime Viešpačiu ir Jo galinguoju vardu


(Janina Gotautienė)

Tu mokai Viešpatie prie Tavo sosto
Atnešti savo norus, troškimus
Kad širdį užvaldytų Dieviška ramybė
Kurią savo valia, Tu duodi mums.

Aš trokštu Viešpatie tik vieno
Kasdien labiau Tave mylėt,
Gyventi Tavo namuose,
Tavo sparnų pavėsyje ilsėtis.

Net paukščiai susuka lizdus
Prie tavo aukurų
Bet Tu mane labiau už paukštį brangini
Nors aš ir neturiu sparnų.

Mano sparnai, tai mintys, jos pakyla
Greičiau už paukštį bet kurį,
Ir nuneša prie Tavo sosto
Tau garbinimą kylantį širdį

Kai žemei trūksta saulės šilumos,
Dirvoje grūdas nesudygsta.
Žmogus be Tavo meilės amžinos
Į saują pelenų pavirsta.

Tu Dieve turi daugelį vardų,
Leidi žmogui per juos Tave pažinti
Bet nuostabiausias Tavo vardas iš visų
Pasaulio Gelbėtojas, Viešpats Jėzus Kristus.

 

< Ankstesnis eilėraštis | Sekantis eilėraštis >