Baptistų bažnyčia

Aš dėkoju Tau Viešpatie, mano Ganytojau


(Janina Gotautienė)

Ps 23:1 "Viešpats yra mano ganytojas..."

Aš dėkoju Tau Viešpatie, mano Ganytojau,
Kad mane suradai
Ir kaip sužeistą avelę
Ant pečių nešei.

Dėkoju, kad išgydei
Mano širdies žaizdas
Ir savo šventu krauju nuplovei
Visas mano kaltes.

Tapau švari kaip baltas sniegas,
Apvilkta Jėzaus teisumu
Ir su Jo pažadu atleisti,
Kuomet aš vėliai suklumpu.

Bijau net pagalvoti,
Kas šiandien būt su manimi?
Jei tuo metu Tavo malonė
Būtų praėjus nuošaly.

Pažvelgęs į mane Tu pamilai,
Pasigailėjai ir tarei: „Gyvenki“.
Aš priimu tave kokia esi,
Tegul manoji Meilė švies tavo kely.

Šiandien Tavim džiaugiuosi ir gėriuosi,
Kad mano dangiškasis Tėvas Tu ESI.
Ir žemiškai kelionei pasibaigus,
Aš amžiams būsiu vėl su Tavimi.

Parašytas 2015 11 07

< Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis >