Baptistų bažnyčia

Vienintelė viltis


(Algirdas Siaurusevičius)

Visi metus, o ne dienas skaičiuoja,
Savo gyvenimo kely.
Žmogau, sustoki minutėlei!
Gal liko žingsniai tik keli?

Gal pats planuoji savo kelią?
Teisingas tau atrodo jis.
Bet kur žmogau tu atsibusi,
Kai reiks užmerkt pavargusias akis?

Nėra teisaus, nėra nei vieno,
Čia žemėje, po dangumi.
Visi paklydom mes lyg avys.
Nuo Dievo meilės tapom atskirti.

Ar tu žinai, kad Dievas Šventas?
Kad atpildas už nuodėmę mirtis?
Ar tu žinai, kad Jėzus Kristus
Yra Vienintelė viltis?

Kas trukdo tau pas Jį šiandien ateiti?
Gal turtai, o gal išdidi širdis?
O gal brangesnė tau už Dievą
Šito pasaulio išmintis?

Ir jeigu šiandien išgirdai Jo balsą,
Nebeužkietink Jam savos širdies,
Nes Viešpats Jėzus Kristus
Nori išgelbėt nuo amžinosios pražūties.

Parašytas 2015 01 26

Sekantis eilėraštis>