Baptistų bažnyčia

Tik nesakyk, turiu dar laiko...


(Inga Griškienė)

Tik nesakyk, turiu dar laiko...
Nes nežinai, kas gali tau nutikt rytoj.
Ieškoki Jėzaus kol dar laikas, rytojus gali neateit.

Jis Didis Dievas - šitiek mums atleido,
Ant kryžiaus užnešė visas kaltes...
O mes išdidūs vis nerandam laiko,
susimąstyt į Jėzų atsigręžt.

Be Jo nebūtų nieko,
nes Jis yra Pradžia ir Pabaiga.
Su Juo išaušta rytas,
su Juo pasibaigia diena...

Jis mato mūs kiekvieną žingsnį,
mūsų planus ir svajones.
Tik nepamirškime su Viešpačiu pasidalinti
ir Jis palaimins, kelyje lydės.

Dėkokim Viešpačiui už tai ką turim
ir ką praradom arba kas dar bus.
Be Jo malonės esame mes žuvę,
kas nepažįsta Jo, tas niekad nesupras...

Maldauju, nesakyk turiu dar laiko...

Parašytas 2014 12 11

<Ankstesnis eilėraštisSekantis eilėraštis>